Jak lze bezdrátově ohrozit Váš počítač

            Říká se, a mezi uživateli výpočetní techniky se velmi rychle šíří názor, že pokud chceme mít jistotu, že náš počítač nenapadnou žádné viry a hackeÅ™i, musíme se pohybovat v režimu OF-LINE. Pokud je Váš počítač pÅ™ipojen k síti pÅ™es Bluetooth, Wi-Fi nebo klasický internet, může být ohrožen krádežemi dat, viry, hackery nebo stažením nÄ›kterých komponent.
 zavirovaný pc
            Musíme si vÅ¡ak uvÄ›domit, že i dobÅ™e zabezpečený počítač bez pÅ™ipojení k internetu, tedy v režimu OF-LINE, může být cílem útoku a napadení. Zajímavé Å™eÅ¡ení tohoto problému naÅ¡li tÅ™i vÄ›dci z izraelské university. Zjistili, že lze software pod označením USBee zabudovat do běžných USB zařízení a poté z infikovaných zařízení bezdrátovÄ› pÅ™enášet data.
 hacker
Nebezpečný software USBee:
–        Vlastní funkce je založena na pÅ™enosu elektromagnetických signálů.
–        Aby bylo možné tyto signály zaznamenat a analyzovat, potÅ™ebuje druhý počítač pouze výkonnou anténu a ty správné funkční nástroje.
–        Tento způsob útoku umožňuje pÅ™enést až 80 bajtů za sekundu, v závislosti na typu USB zařízení, který software využívá.
–        Například běžný USB flash disk umožnuje tento pÅ™enos na vzdálenost necelé tÅ™i metry. Pokud je zařízení pÅ™ipojeno prostÅ™ednictvím kabelu, který lze použít jako anténu, pak se zvyÅ¡uje dosah pÅ™enosu až na osm metrů.
–        I pÅ™es tuto, víše popsanou možnost, není pravdÄ›podobné, že by se USBee nÄ›jak nekontrolovatelnÄ› šířil. Prvním krokem je totiž nutnost infikovat počítač, který není pÅ™ipojen k síti a v praxi to vyžaduje obrovské úsilí a dlouhodobé plánování.
–        USBee například dokáže použít kabel z USB klávesnice nebo myÅ¡i pro pÅ™enos přístupových údajů do pÅ™ipravené pÅ™ijímací antény druhého počítače.
 
Z výše uvedených poznatků tedy vyplývá, že pomocí USBee mohou být teoreticky ohroženy i systémy, které jsou považovány za zcela bezpečné.

Jak lze bezdrátově ohrozit Váš počítač
5 (100%)1