I láska má své meze

Mít domácího mazlíčka představuje celou řadu starostí. Jsou lidé, kteří dokážou lásku ke zvířatům vehnat ad absurdum.
Říká se, že pes je přítel člověka a přátelství je zralý vztah, který vyžaduje oboustrannou úctu a partnerství.Nicméně jsou lidé, kteří ve vztazích hodně pokulhávají a i proto si pořizují domácí zvířata.
bíločerný pes
NÄ›kdy to může být svým způsobem i produktivní. Například jsou lidé, kteří mají povahové zvláštnosti, například mají výrazné problémy v oblasti mezilidské komunikace a veÅ¡kerou svou náklonnost investují do péče o zvířata. UrčitÄ› si mnozí mohou vybavit příbÄ›hy lehce podivínských dam, které si nastÄ›hovaly do domu kočky bezdomovkynÄ› z Å¡irokého okolí. Pro mnoho opuÅ¡tÄ›ných lidí je velmi prospěšné mít zvíře.
 

Když je zvíře v ohrožení

NicménÄ› jsou lidé, kteří své deficity v mezilidských vztazích vyloženÄ› kompenzují tím, že si poÅ™izují domácí mazlíčky, kteří mají spíše status oživlých plyÅ¡ových hraček. NÄ›kteří lidé se naopak na své domácí mazlíčky upnou natolik, že je zahrnují péčí a náklonností, která je až neadekvátní a pro zvíře možná až nedůstojná.

V malé úsmÄ›vné míře to dÄ›lá každý z nás, kdo má doma zvíře. Jen si vzpomeňte na to, jak jste pejskovi koupili Å¡unku od kosti na chuÅ¥, zatímco rodina k večeÅ™i do sebe soukala tvarohovou pomazánku. NicménÄ› je-li to pravidlem, má-li zvíře vyšší status než ostatní členové domácnosti, není nÄ›co ve vztazích v pořádku.

Nemluvě o tom, že i zvíře může přehnanou péči vnímat jako stresující. I zvířata mají své neurózy.

A pÅ™ehnaná péče je ten lepší případ. V horším případÄ› jsou to lidé, kteří si i kvůli své emoční frustraci pořídí zvíře, protože nejsou schopni prožívat mezilidské vztahy, ale zvíře nezahrnou pÅ™emrÅ¡tÄ›nou láskou, ale naopak ho zanedbávají a týrají. Mnozí lidé si pořídí nadÅ¡enÄ› zvíře, a když počáteční nadÅ¡ení pomine, vyhodí ho klidnÄ› nÄ›kde na silnici bez pocitů Å¡patného svÄ›domí.
kočka na zádech
Zvíře se tak snadno může stát doslova rukojmím v rukou nezodpovÄ›dných a lidsky nezralých lidí.

I láska má své meze
5 (100%)1