Když hledáme pravdu v online právu

Každý z nás, hlavnÄ› pÅ™ed kterýmikoliv volbami, narazí na velké kvantum nejrůznÄ›jších hoaxů a informací, které zkrátka zavánÄ›jí. NejčastÄ›ji je tam spousta vykÅ™ičníků, velké texty, Å¡okující informace, kterým by nikdo nikdy neuvěřil a neskutečná zjiÅ¡tÄ›ní. Celé je to podpoÅ™ené nÄ›jakým pÄ›kným fotem, nejčastÄ›ji krásnÄ› upraveným lehkou prací ve photoshopu. Dezinformace se mohou týkat vÅ¡eho, nejčastÄ›ji se…

Jak lze bezdrátově ohrozit Váš počítač

            Říká se, a mezi uživateli výpočetní techniky se velmi rychle šíří názor, že pokud chceme mít jistotu, že náš počítač nenapadnou žádné viry a hackeÅ™i, musíme se pohybovat v režimu OF-LINE. Pokud je Váš počítač pÅ™ipojen k síti pÅ™es Bluetooth, Wi-Fi nebo klasický internet, může být ohrožen krádežemi dat, viry, hackery nebo stažením nÄ›kterých komponent.  …

Výuka cizích jazyků online

Jsou lidé, kteří mají s cizími jazyky prostÄ› problémy. Pro nÄ›koho je to nepříjemnost pÅ™edevším na dovolené, kdy si nedokáží dostatečnÄ› jasnÄ› říci,jaké vlastnÄ› mají přání. NÄ›co jiného ovÅ¡em je, když si to žádá studium nebo zamÄ›stnání, nebo snad dokonce obojí. SamozÅ™ejmÄ› odpovÄ›dí mohou být různé jazykové kurz nebo jazyková Å¡kola. Jenomže ne každý preferuje…

Jak zabavit domácí mazlíčky

ÄŒasto se stává, že lidé pÅ™i poÅ™izování domácích mazlíčků nemyslí na to, kolik času jim budou moci vÄ›novat. Týká se to nejčastÄ›ji psů, kteří tráví celé dny sami doma. Pokud jste majitelem zahrady a váš mazlíček může volnÄ› bÄ›hat, pÅ™edejdete tomu, že by se nudil. Pokud ale žijete v bytÄ›, váš mazlíček se bÄ›hem celého dne…