Snadné rozhodování

Už nÄ›jakou dobu se zabýváte hledáním té správné firmy, která by splnila veÅ¡keré vaÅ¡e požadavky? Pokud potÅ™ebujete od nÄ›koho vyrobit reklamní materiály nebo byste chtÄ›li, aby vám nÄ›kdo dodal potÅ™ebné komponenty pro vaÅ¡i práci, určitÄ› bychom vám nabídli skvÄ›lou možnost, kterou je ePoptávka.cz. PrávÄ› to je to pravé místo, kde najdete to nejlepší, pÅ™esnÄ› podle…

Lepicí pásku nechte v Å¡uplíku

Není to nic jednoduchého vymyslet pro své klienty, nebo zákazníky drobný dárek, který potěší a udÄ›lá dokonce radost. Nakonec se Vám to stejnÄ› podaří, ale otázkou zůstává, zda víte, jakým způsobem onen vymyÅ¡lený a následnÄ› zrealizovaný dárek prezentovat.Tak to bývá opravdu problém! Nechcete použít nic okázalého, ale zase by prezentace mÄ›la mít určitou úroveň. ·        …

Vsaďte na spolehlivou nebankovní společnost a rozlučte se s finanční tísní

VÄ›tÅ¡ina lidí, když si potÅ™ebuje půjčit peníze, tak nÄ›jak podvÄ›domÄ› zamíří do banky. Jenže na tomto místÄ› vÄ›tÅ¡inou započne jejich trápení. Ti, kdo to jeÅ¡tÄ› neví, velice rychle zjistí, že banka rozhodnÄ› není univerzálním Å™eÅ¡ením pro vÅ¡echny. VlastnÄ› ve skutečnosti je to tak, že banka je Å™eÅ¡ením pouze pro úzký okruh lidí, kteří mají solidní…

Charakteristika podnikových plánů a rozpočtů, máte ji v malíčku?

Podnikové plány a rozpočtymají za úkol konkretizovat cíle podniku jako celku do podoby kvantifikovatelných výstupů tak, aby vyjadÅ™ovaly hodnotové cíle firmy. Ty jsou následnÄ› specifikovány v hlavním rozpočtu, který je tvoÅ™en následujícím: Rozpočtová výsledovka –jejím základním kritériem je hospodářský výsledek. Ten je založený na základÄ› rozpočtu výnosů, který vychází z rozpočtu prodeje a nákladů (jednicových, přímých výrobkových,…

Doutníky co se nekouří

Rostou tam stále, ale rostliny se jmenují samozÅ™ejmÄ› jinak, než jsem jim tenkrát říkala a jak se jim prostÄ› říká „lidovÄ›“. Je to správnÄ› orobinec a doutníky jsou vlastnÄ› samičí kvÄ›ty tohoto krasavce. KvÄ›tenství této dvoupohlavní rostliny tvoří dvÄ› palice umístÄ›né na stonku nad sebou. Ta samčí je výš a zbývá po ní na doutníku…

Když hledáme pravdu v online právu

Každý z nás, hlavnÄ› pÅ™ed kterýmikoliv volbami, narazí na velké kvantum nejrůznÄ›jších hoaxů a informací, které zkrátka zavánÄ›jí. NejčastÄ›ji je tam spousta vykÅ™ičníků, velké texty, Å¡okující informace, kterým by nikdo nikdy neuvěřil a neskutečná zjiÅ¡tÄ›ní. Celé je to podpoÅ™ené nÄ›jakým pÄ›kným fotem, nejčastÄ›ji krásnÄ› upraveným lehkou prací ve photoshopu. Dezinformace se mohou týkat vÅ¡eho, nejčastÄ›ji se…

Co si představit pod pojmem chytrá domácnost

Chytrou domácností rozumíme pÅ™edevším automatické ovládání chodu elektrických spotÅ™ebičů. Elektronické zařízení je provozuje efektivním způsobem, aby se neplýtvalo elektrickou energií, a zároveň aby byl zajiÅ¡tÄ›n dostatečný komfort obyvatel domu. NapÅ™. pračky a myčky nádobí se spínají v okamžiku, kdy probíhá nízký tarif odbÄ›ru elektÅ™iny, uvádí se do provozu ve vhodný okamžik klimatizace, topné systémy (plynový kotel…

Není kam je dát

NejnepříjemnÄ›jší vÄ›c, která se může stát pÅ™i úmrtí v rodinÄ› či mezi přáteli, je ta, kdy zjistíte, že na pohÅ™eb nemáte. To opravdu dokáže zasáhnout človÄ›ka až do nitra, protože zkrátka chcete důstojný odchod, ale vaÅ¡e peněženka nesouhlasí. A jeÅ¡tÄ› horší je zjiÅ¡tÄ›ní, že pohÅ™eb je proti shánÄ›ní vhodného místa jeÅ¡tÄ› levný.   Nedostatek místa S tím…

Dovolená v ÄŒR

Strávit dovolenou v ÄŒechách pÅ™ináší spoustu výhod. Pokud to pojmeme zcela prakticky: ·         nemusíte si vyÅ™izovat pojiÅ¡tÄ›ní, ·         vÅ¡ude se domluvíte, ·         necestujete daleko a draze, ·         jakýkoliv problém se v domovinÄ› Å™eší snáze. Svou polohou i podnebím je ÄŒeská republika schopna uspokojit mnoho požadavků na pÄ›knou dovolenou. Pokud toužíte po aktivní dovolené, plné sportovních aktivit, existuje…

Jak lze bezdrátově ohrozit Váš počítač

            Říká se, a mezi uživateli výpočetní techniky se velmi rychle šíří názor, že pokud chceme mít jistotu, že náš počítač nenapadnou žádné viry a hackeÅ™i, musíme se pohybovat v režimu OF-LINE. Pokud je Váš počítač pÅ™ipojen k síti pÅ™es Bluetooth, Wi-Fi nebo klasický internet, může být ohrožen krádežemi dat, viry, hackery nebo stažením nÄ›kterých komponent.  …