Naučte se slova svých oblíbených písniček


Kde se nejlépe nauÄíte slova svých oblíbených písniÄek? Kde se nauÄíte frázovat pÅ™esnÄ› podle hudby k nim napsané? SprávnÄ›, nauÄíte se to na naÅ¡ich internetových stránkách, kde vám mimo jiné pÅ™edstavíme karaoke Youtube písniÄky, které jsou k tomu jako dÄ›lané. A co když zrovna tohle nechcete, když chcete jen poslouchat své oblíbené songy? I pro tohle přání máme pochopení a hlavnÄ›, máme také co nabídnout. Mít možnost z jedné internetové stránky poslouchat Äeská i svÄ›tová online rádia, to vám jen tak nÄ›kdo nenabídne!

Zazpívejte si pro radost

Zazpívejte si pro radost, broukejte si do rytmu, pÅ™i práci, pÅ™i hraní si s dÄ›tmi, pÅ™i domácích pracích i pÅ™i lenoÅ¡ení. Hudba provází lidstvo po celou jeho dlouhou historii a tak není sebemenší důvod, proÄ by tomu mÄ›lo být v 21. století jinak, než tomu bývalo dříve. Nyní máte navíc možnost z jednoho pokoje poslouchat Äeská i svÄ›tová online rádia, nemusíte nikam chodit, staÄí jen vybrat si a zaposlouchat se do libých tónů. Youtube písniÄky jsou pak už jen příjemným bonusem, který u nás také naleznete.