Názory odborníků i rodičů se liší

Blíží se pÅ™edvečer svátku svatého Mikuláše a s ním již nyní v rodinách Å™eší, zda dÄ›tem pozveme známou trojici Mikuláš, čert a andÄ›l.
Mikuláš, čert a anděl

Naše dětství

V dobÄ› naÅ¡eho dÄ›tství to byla tradice, kdy se setkávaly i celé rodiny a zvaly čerty domů. VÅ¡ichni jsme pro nÄ› mÄ›li pÅ™ipravené básničky se zimní nebo vánoční tématikou a s pÅ™ibývající tmou u nás rostlo napÄ›tí, zda opravdu zazvoní a pÅ™inesou tolik očekávané balíčky, které vonÄ›ly citrusy a často obsahovaly nedostatkové ovoce, oÅ™echy, ale i tÅ™eba palčáky, které nám maminka nebo babička upletly. Nahrazovalo to vlastnÄ› dobu adventní, která je dnes. Byl to den, kdy se Vánoce pÅ™iblížily na dosah a vÅ¡ichni jsme se na nÄ› příjemnÄ› naladili.

Dnešní doba

V dneÅ¡ní dobÄ›, kdy supermarkety i jiné obchody pÅ™etékají nabídkou vánočních čokoládových pochoutek již od začátku podzimu, není tento svátek tou tradicí jako dříve. NÄ›které rodiny tento svátek neÅ™eší vůbec a spoléhají na to, že je zastoupí aktivity v mateÅ™ské Å¡kolce nebo ve Å¡kole, jiní dávají dÄ›tem balíčky za okno, ale jsou samozÅ™ejmÄ› rodiny, které dÄ›tem chtÄ›jí zachovat trochu tajemna, které je tak úzce s Vánocemi spjato.

Batolata

Malé dÄ›ti do dvou let nejsou schopné vnímat masky postav nÄ›jak negativnÄ›. Horší je situace, kdy máte doma jeÅ¡tÄ› starší dítÄ›, které by mohlo na očekávanou návÅ¡tÄ›vu reagovat pláčem a kÅ™ikem, potom počítejte s tím, že i takto malé dítÄ› začne plakat a může se stát, že tento zážitek mu nabourá spánek na nÄ›kolik nocí. Proto je lepší pozvat tÅ™eba jen Mikuláše a andÄ›la nebo mladší dítÄ› dát hlídat babičce nebo tetÄ›.

Předškolní a školní věk

Význam tajemna z tÄ›chto oslav má smysl jeÅ¡tÄ› tak do deseti let, než dÄ›ti prokouknou, že čert je pÅ™evlečený tatínek nebo soused.
 Äert s holčičkou
PÅ™ece jen ideálním způsob, jak oslavit tento svátek,je vydat se do ulic a ukázat dÄ›tem postavičky venku. Pokud se pÅ™ece jen rozhodnete vzít si čerty domů, rozhodnÄ› se domluvte s nÄ›jakými známými nebo si zavolejte ověřenou agenturu.

Názory odborníků i rodičů se liší
Ohodnoťte příspěvek