Co si představit pod pojmem chytrá domácnost

Chytrou domácností rozumíme pÅ™edevším automatické ovládání chodu elektrických spotÅ™ebičů. Elektronické zařízení je provozuje efektivním způsobem, aby se neplýtvalo elektrickou energií, a zároveň aby byl zajiÅ¡tÄ›n dostatečný komfort obyvatel domu. NapÅ™. pračky a myčky nádobí se spínají v okamžiku, kdy probíhá nízký tarif odbÄ›ru elektÅ™iny, uvádí se do provozu ve vhodný okamžik klimatizace, topné systémy (plynový kotel nebo solární vytápÄ›ní), ohÅ™ev vody, osvÄ›tlení včetnÄ› zapojení stmívačů, nastavení úhlu sklonu žaluzií, atd. Chytré zařízení v podstatÄ› simuluje přítomnost človÄ›ka a jeho součástí bývá i údržba zelenÄ› – automatické zavlažování kvÄ›tin, rostlin na záhonu, zalévání trávníku apod.
inteligentní domácnost

Automatika dnes zvládne téměř cokoliv

Systém chytré domácnosti dokáže pohlídat, když zapomenete vypnout žehličku, vypíná i svÄ›telný zdroj, když jej zapomenete zhasnout, automatika zvládne regulovat pohyb garážových vrat a čtečka otisků prstů vyÅ™eší problém s lovením klíčů z kabelky. Mimochodem, biometrické údaje by mÄ›ly lidem sloužit jako pomocníci, ale dají se také efektivnÄ› zneužít pro trestnou činnost, nebo pro sledování osob a naruÅ¡ování jejich soukromí. To by ale bylo téma na jiný článek.
inteligentní domácnost na ovládání

Igráček má mezi kreativními hračkami stále své místo

Pokud má zařízení sloužit potÅ™ebám človÄ›ka, a současné technologické prostÅ™edky to umožňují v opravdu Å¡iroké míře, zpříjemní to život. Získáte i perfektní pÅ™ehled, jak to doma vypadá, když tam nejste přítomni. Vypomáhají také integrované kamerové systémy a pochopitelnÄ› pÅ™ipojení k internetové síti skrze mobilní telefon, laptop, nebo tablet.
Technické vymoženosti vÅ¡ak mají také svá úskalí a jedním z nich je pÅ™edevším možnost zneužití nepovolanými osobami. Doslova zásadní vÄ›cí je dostatečné zabezpečení takových aplikací proti průlomu hackerů. Nejslabším článkem zařízení chytrých domácností, a to se týká i internetového bankovnictví, není paradoxnÄ› samotná aplikace a její softwarové vybavení, nýbrž pÅ™edevším samotný uživatel, který si volí příliÅ¡ jednoduchá hesla.

Co si představit pod pojmem chytrá domácnost
Ohodnoťte příspěvek