Daňová soustava- nepřímé daně


 = soustava daní na území daného státu, jsou důležitým příjmem státního rozpočtu

Nepřímé daně

Nepřímo se vztahují k příjmu poplatníka, jsou zahrnuty v ceně vybraného zboží nebo služeb, kterou navyšují. Patří mezi ně: daň z přidané hodnoty, daň spotřební a daň ekologická.
poznámkový blok pod kalkulačkou.jpg

1. Daň z přidané hodnoty

základem pro výpočet je přidaná hodnota (rozdíl ceny na výstupu a ceny na vstupu). Cena na vstupu = cena zboží/služeb, kterou podniku vyfakturovali jeho dodavatelé. Cena na výstupu = cena, kterou podnik vyfakturoval svým odběratelům.

Plátcem DPH jsou všechny osoby zaregistrované na finančním úřadě jako plátci DPH.

Neplátce DPH si nemůže na výstupu odečíst DPH, které uhradil na straně vstupu, náklad navýší cenu.

 

Od roku 2015 Jsou sazby DPH: 21% (základní sazba), 15% (snížená sazba- potraviny) a 10% (snížená sazba-zdravé potraviny, léky, knihy)

účetnictví a daně.jpg

Předmět daně


          zdanitelné plnění v tuzemsku (dodání zboží, poskytování služeb), plátcem FO/PO registrované na finančním úřadě, který je správcem


          dovoz zboží (obchody mimo EU), plátcem dovozce, správcem celní úřad


          osvobozené činnosti – pošty, banky, pojišťovny, nemocnice, školy, rozhlas, TV

 

Daňová povinnost vzniká dnem uskutečnění zdanitelného plnění.


a)       dodání zboží – v den dodání/ den převzetí/ den zaplacení


b)      poskytování služeb – den poskytnutí/ den zaplacení

(rozhoduje den, který nastal dříve)

2. Spotřební daň

Je součástí ceny vybraného zboží, jehož spotřebu chce stát omezit, protože škodí lidskému organismu nebo znečišťuje životní prostředí.

Mezi zboží podléhající spotřební dani patří například: minerální oleje, líh a lihoviny (kromě zdravotních účelů), pivo, šumivá vína, tabákové výrobky…

3. Daň energetická

Platí se od roku 2008.

Předmět daně je: elektřina, zemní plyn, pevná paliva (černá a hnědá uhlí, koks).

Osvobození od placení daně: elektrická energie a pevná paliva na provoz veřejné přepravy osob, na plavby po vodách na území ČR (kromě soukromých plavidel), zemní plyn na výrobu tepla v domácnostech nebo domovních kotelnách