Psi v práci

Každý má ve svém životě nějaký úděl a ten má i spousta psů, kteří pomáhají lidem v práci či v běžném životě. Jsou psi, kteří jsou pouze mazlíčky a celý den se povalují na pelechu či gauči a pak jsou psi, kteří jsou pracanti a krom toho válení se zvládnou i třeba někoho zachránit. I tito psi mají svého páníčka, který o ně pečuje a stará se o ně, zároveň je cvičí, aby mohli nadále vykonávat svoji práci. Jaké „práce“ vykonávají psi?

voják se psem

Asistenční psi

Asi jako první vás napadne pes asistenční, který poskytuje pomoc a oporu člověku nevidomému, či jinak postiženému. Tito psi jsou speciálně cvičeni jako vodící či jako psi pro jinou asistenci. Tou může být třeba asistence vozíčkáři – podávání věcí, sundávání ponožek, přivolání pomoci v případě nouze a podobně. Asistenční pes je jak mazlíček, nejlepší přítel, hlídač i pečovatel najednou a všechno zvládá levou zadní.

Pes záchranář

Psy záchranáře najdete především u hasičských jednotek a jsou také součástí horské služby. Jsou cvičeni na vyhledávání ztracených lidí, vyhledávání lidí v lavinách či suti zřícených domů. Záchranářští psi mají také páníčka, který o ně pečuje a také s nimi pracuje během zásahů. Ať už je to hasič či horský záchranář. Horská služba začala využívat psí služby na vyhledávání v lavinách, v poslední době se spíše využívají na plošné vyhledávání ztracených turistů.

Služební psi

Služební psi se využívají především u policejního sboru a u armády. Používají se k hledání drog, výbušnin či k zadržení pachatelů. Ani služební psi nejsou sami, ale mají svého páníčka, který o ně pečuje a zároveň je i cvičí.
pasák ovcí

Pastevečtí psi

Pastevečtí psi se cvičí již od nepaměti a mají za úkol hlídat stáda dobytka před vlky a jiným nebezpečím. Pastevečtí psi hlídali především odlehlá stáda ovcí. U těchto zvířat se využívají také psi ovčáčtí – ti pomáhají při manipulaci se stádem, nahánějí jej na určité místo a shánějí stádo k sobě.