Zapomeňte na chemii do bazénu a zkuste to jinak

Máte na své zahradÄ› také bazén? Pokud ano, tak čtÄ›te dále. JistÄ› o nÄ›ho pravidelnÄ› pečujete, tedy pÅ™edevším vodu v nÄ›m udržujte, aby se nepokazila její kvalita a koupání bylo bezpečné. Ano, voda musí být vždy v bezvadné kvalitÄ›, aby nezpůsobila zdravotní obtíže.water
Za tímto účelem se používají nejrůznÄ›jší chemické přípravky. Ty vÅ¡ak nemusí být vÅ¡em příjemné, nÄ›komu prostÄ› vadí. Zejména přípravky s obsahem chloru citlivým jedincům pÅ™ináší samá úskalí. Nejen, že dráždí jejich pokožku, ale lidé často nesnesou typický zápach. Jak se toho vyvarovat? Zkuste alternativy.
SkvÄ›lou alternativou vÅ¡em chemickým přípravkům je moÅ™ská sůl. OvÅ¡em tak jednoduché to také není, i pÅ™i jejím použití je nutné dodržet určité zásady a kroky. Chcete-li používat jen ji, musíte vlastnit tzv. salinátor, ten zajistí, že bude fungovat jak má a nedojde k poÅ¡kození kovových částí bazénu. V tomto případÄ› je ale nutné dodržet i množství, to se doporučuje v dávkách 5kg/ m3. V menším množství by bylo nutné dodat jeÅ¡tÄ› další běžné chemické prostÅ™edky.

Kvalitní produkty z Evropy

S moÅ™skou solí neÅ¡lápnete vedle, naopak, již brzy pocítíte její zdravotní účinky. Uvítají ji dÄ›ti a osoby s citlivou pokožkou, na ni má totiž slaná voda doslova zázračný efekt. Pokud se pro ni rozhodnete, máme pro vás na výbÄ›r ze tří produktů. VÅ¡echny jsou ale kvalitní a velmi čisté výrobky pocházející z evropských moří.
·         MoÅ™ská sůl – pochází z Chorvatska, v potravinářské kvalitÄ›
·         Vatel – pochází z Portugalska
·         Margarita – pochází z Itálie, vhodná pro ozdravné koupele i v domácí vanÄ›
Máte-li už dost běžných prostÅ™edků s obsahem chemie, zkuste to jinak. UdÄ›lejte tak zároveň i hodnÄ› pro vaÅ¡e zdraví. Mnohem Å¡etrnÄ›jší a stejnÄ› efektivní způsob údržby bazénové vody totiž pÅ™edstavuje použití moÅ™ské soli, kterou vám dovážíme v té nejvyšší kvalitÄ›. Jejího použití se tedy vůbec nemusíte bát.hotel

Zapomeňte na chemii do bazénu a zkuste to jinak
Ohodnoťte příspěvek
Bundy, parky, kab
</div>

<div class=