Okamžik, který zůstane jistě ve vzpomínkách

V dneÅ¡ní dobÄ› mladí lidé moc svatbu neÅ™eší, bydlí spolu, mají spolu dÄ›ti a to klidnÄ› nejsou ve svazku manželském. Ale proč? Není to Å¡koda? Ochuzují sami sebe o nejkrásnÄ›jší zážitek v Å¾ivotÄ›. Svatba není nic nemoderního a zastaralého, je to https://www.garfun.cz/okamzik-ktery-zustane-jiste-ve-vzpominkach. Nejdříve pÅ™ichází na Å™adu zasnoubení. Kde svoji druhou polovičku požádat o ruku? UrčitÄ› jsou vhodnÄ›jší…

MedvÄ›d v ÄŒechách

Říká se, že medvÄ›d hnÄ›dý je jediný zástupce své čeledi, který se kdy vyskytoval nebo vyskytuje v ÄŒeské republice. SpolečnÄ› s medvÄ›dem ledním tvoří nejvÄ›tší druh suchozemského zvířete. Najdete jej nejvíce v EvropÄ›, Asii či Americe. Tento savec může mít až 800 kg, až 126 cm a dožívá se nejčastÄ›ji 20 – 30 let. Má velmi dlouhé drápy…

Daňová soustava- nepřímé daně

 = soustava daní na území daného státu, jsou důležitým příjmem státního rozpočtu Nepřímé danÄ› Nepřímo se vztahují k příjmu poplatníka, jsou zahrnuty v cenÄ› vybraného zboží nebo služeb, kterou navyÅ¡ují. Patří mezi nÄ›: daň z pÅ™idané hodnoty, daň spotÅ™ební a daň ekologická. 1. Daň z pÅ™idané hodnoty základem pro výpočet je pÅ™idaná hodnota (rozdíl ceny na výstupu a ceny…

ChtÄ›l bych zpátky do 90. let

1)      GOTHIC series Od nÄ›meckého tvůrce Pirana bytes se vynoÅ™il na konci devadesátých let počin, který odstartoval vlnu RPG her s prvkem otevÅ™eného svÄ›ta. Do té doby nevídaná otevÅ™enost herního svÄ›ta pÅ™ispÄ›la k rozvoji tohoto žánru a započala tak dlouhou éru, která trvá dodnes. U jeho zrodu stál právÄ›, mimo jiné, Gothic. A právÄ› proto, že zachvátil…

Příjemné chvíle pro dva

Rozhodli jste se navÅ¡tívit pivní láznÄ›? Bude to pro vás jedinečná příležitost jak si s vaším protÄ›jÅ¡kem užít pÄ›kný, tÅ™eba prodloužený a romantický víkend. Ne každý je zastáncem klasických lázní. Máte pÅ™edem dané zorganizované procedury, které vám vÄ›tÅ¡inou zaberou celý den. SamozÅ™ejmÄ›, že pokud trpíte závažnými zdravotními problémy, pak budou klasické láznÄ› pro vaÅ¡e zdraví prospěšné…

Co je markýza?

Je to lehká konstrukce, kterou nejčastÄ›ji najdete nad balkonem nebo terasou a slouží k zastínÄ›ní. Velmi oblíbené jsou v přímoÅ™ských státech nejčastÄ›ji u kaváren a cukráren. Doba jde rychle vpÅ™ed, a proto na trhu nyní najdete i markýzy odolné proti vodÄ›. Díky nim můžete venku posedÄ›t v příjemné společnosti za každého počasí. I u nás markýzy v hojném počtu…

Proč si vybrat život na vesnici?

Vybrat si místo, kde chcete bydlet, může být velký oříšek. Každému z nás vyhovuje nÄ›co jiného a v průbÄ›hu času se naÅ¡e pÅ™edstavy o ideálním místÄ› na bydlení mÄ›ní. V mládí nám vyhovuje ruÅ¡né mÄ›sto, které v noci žije. Stárnutím vÅ¡ak mnoho z nás pÅ™ijde na to, že poklidná vesnice má své kouzlo. Mnozí z nás ocení na vesnici pÅ™edevším klid…

Jak být nejlepší matkou a manželkou i v dneÅ¡ní uspÄ›chané dobÄ›

V dneÅ¡ní chaotické dobÄ› není postavení žen ve společnosti vůbec jednoduché. Jsou na nás kladeny požadavky na roli kvalitní a spolehlivé matky, ale vÄ›tÅ¡ina z nás se i snaží o to, aby se nÄ›jakým způsobem realizovala. VÄ›tÅ¡inou je dohnána i k podobným pracovním výkonům jako muži, což lze ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů nesnadno skloubit s chodem domácnosti. Jaké nejvÄ›tší chyby,…

S absencí oleje není radno si zahrávat

To je pohodička, když se vezete ve svém autíčku ubíhající krajinou, na silnicích žádný velký provoz, cedule s omezením rychlosti také VaÅ¡i jízdu nebrzdí, slunce neoslňuje. Co víc si přát? Pro Å™idiče je tento stav ideální. Ale každý Å™idič se už nejednou potýkal s nepříjemnostmi, jako je nedostatek benzínu, nebo pÅ™etržený klínový Å™emen, ale také absence motorového…

Nezbytné opevnění pro každého

Každý dům potÅ™ebuje mít své vlastní místo na zahradÄ› nebo uprostÅ™ed krásné louky či nÄ›kde u lesa. Aby se takovýto dům cítil dobÅ™e, a vy jste si mohli být jistí, že dÄ›láte vÅ¡echno správnÄ›, potÅ™ebujete mít také ·         opevnÄ›ní neboli nÄ›jaký plot. V tomto ohledu vÅ¡ak můžete vybírat z velké a Å¡iroké Å¡kály různých druhů, které se…