Proč se pěstitelé zeleniny orientují na IBC nádrže


IBC nádrž rozměry – toto je jeden z faktorů, které ovlivňují zájem pěstitelů zeleniny o bezpečnou přepravu v období sklizně do distribuční sítě nebo k dalšímu dílčímu zpracování. Jestliže máte kupříkladu ovocný sad a jde o tuny čerstvého ovoce, z něhož část odeberete k přímé spotřebě a část určíte pro výrobu džemu či zmrzliny, bude zapotřebí poměrně velká nádoba, v níž se zpracované ovoce bezpečně uskladní. Pokud použijete barely válcového či kónického tvaru, bude skladový a přepravní prostor zčásti nevyužitý tzv. hluchým místem mezi jednotlivými sudy, zatímco kontejner ve tvaru krychle prostor zcela vyplní bezezbytku. IBC nádrže mají objem 1000 litrů – optimální velikost pro přepravu mechanizačními prostředky bez zbytečných prodlev a zdržování nakládky, což je typické zejména pro malé bedýnky či boxy.

červená rajčata

Kontejner je skládací – IBC kontejnery zaznamenaly v logistice doslova revoluční proces, protože se dají skládat do tenkých plochých desek, s nimiž ušetříte obrovský skladovací prostor. Žádný kovový ani plastový barel tímto způsobem složit nelze, čímž se zbytečně prodražují logistické náklady, a každý pěstitel ovoce si dobře uvědomuje, že se tu v úsporách počítá s každou korunou.

ovoce v miskách

Zdravotně nezávadný plast – plastická hmota, z níž jsou IBC kontejnery zhotoveny, je speciálně určena pro potravinářskou výrobu, případně pro zemědělská či farmaceutická odvětví. Můžete s ní počítat pro jakékoli výrobky tohoto charakteru v pevném či tekutém skupenství a při různých provozních teplotách. Plasty odolávají jak vyšší teplotě, tak zejména procesu chlazení a mražení, pokud je nutné produkty dopravovat na místo určení v mrazicích boxech. Materiál se snadno udržuje v čistotě a jeho životnost je mnohonásobně delší, než u podobných výrobků ze dřeva. Dobře odolává povětrnostním vlivům a před jejich působením také spolehlivě chrání jakýkoli náklad.