Elektronická evidence tržeb

Bundy, parky, kab
</div>
<p>EET neboli elektronická evidence tržeb znamená <em>přímou kontrolu tržeb podnikatelů a živnostníků</em>. Tyto tržby jsou evidovány <em>v ÃºložiÅ¡ti Finanční správy</em> a hlavním <em>cílem je zamezit daňovým únikům</em>, zejména v oblasti daní z příjmů a s tím související daní z pÅ™idané hodnoty. PÅ™ed zavedením EET nebylo možné zkontrolovat, zda malí a stÅ™ední podnikatelé pÅ™iznávají vÅ¡echny svoje tržby.<br />
<img alt=
Dalším cílem, kromÄ› zamezení daňových úniků, je také srovnání tržních podmínek pro vÅ¡echny účastníky v podnikatelském prostÅ™edí. PÅ™ihlášením k evidování tržeb budou muset účastníci veÅ¡keré tržby evidovat a hlásit a zamezí se tak krácení danÄ› od podnikatelů, kteří se placení daní vyhýbají.
Nepopiratelným přínosem je také navýšení příjmů do státního rozpočtu z vybraných daní.

Hlavním rizikem tohoto projektu, je že malí podnikatelé svou činnost ukončí z důvodu nedostatku financí na provozování EET

. Zejména by se jednalo o podnikatele v hotelových a restauračních službách nebo drobných kosmetiček, kadeÅ™nic a různých technických profesí. Tomu chce vláda zamezit poskytnutím jednorázové slevy na pořízení evidenčního zařízení ve výši 5 tisíc Kč.
pokladnička s penězi
Technického řešení pro EET je určeno pro jakýkoli elektronický přístroj, tedy nejenom pokladnu, ale také pro počítače, tablety nebo chytré mobilní telefony.

K zavádÄ›ní EET dochází postupnÄ› u jednotlivých skupin podnikatelů, nedoÅ¡lo tedy k ploÅ¡nému zavedení. První vlna EET začala platit 1. prosince 2016 a vztahovala se na majitele ubytovacích stravování a pohostinství, tedy na vÅ¡echny hotely, kempy, penziony, ubytovny, kavárny, kantýny ale i na stánkový prodej s potravinami či zmrzlináře. Druhá vlna nastala 1. bÅ™ezna 2017 a týkala se oblasti velkoobchodu a maloobchodu, tedy prodejen s potravinami, drogerie, večerky apod.

Další fáze pak budou následovat v následujících letech, kdy se k systému pÅ™ipojí také různí výrobci, podnikatelé ve výrobÄ›, jako pekaÅ™i či Å™ezníci a také lidé poskytující osobní služby, jako kadeÅ™nice či maséři.

Elektronická evidence tržeb
4 (80%)1