Běhá nám po střeše krysa nebo potkan?

Bundy, parky, kab
</div>
<p>Máte doma potkana? Pokud byste tuto otázku položili, dejme tomu, pÅ™ed sto lety, <strong><em>možná by Vás dotazovaný inzultoval.</em></strong> Byla by to vlastnÄ› otázka na čistotu v jeho domácnosti.<br />
<img alt=
Dnes už se nikdo nepozastavuje nad tím, že i potkan může být domácím mazlíčkem.
·        Potkana blíže seznámilo s ÄlovÄ›kem laboratorní prostÅ™edí.
·        Zjistilo se, že je to zvířátko velice inteligentní, snadno se odchová a jeho velikost, pro tyto účely, je tak akorát.

NÄ›kdy si ho lidé pletou s krysou.
Hlavní rozdíly mezi oběma hlodavci jsou ale zřejmé
–         potkan je vÄ›tší
–         krysa je tmavší
–         potkan má menší uÅ¡i
–         krysa má ocas delší nežli vlastní tÄ›lo
–         potkan má zaoblenou hlavu, krysa kulatou

Pokud uvidíte, jak po střeše nebo trámu, běží nějaký tvor, větší než myš, bude to určitě krysa. Potkani se tam nevydávají. A to i přesto, že umějí dobře šplhat. Jim je vlastní každý pohyb, krom létání. Krom šplhu, umějí i dobře běhat a plavat.

Kdo je tady pánem?

V přírodÄ› žijí potkani v koloniích, které čítají až nÄ›kolik desítek jedinců.
potkan u vody
Vládne tam pevně stanovená hierarchie.
·        Hlavou rodiny je dominantní samec.
·        Pak následují tÅ™i další podskupiny.
·        Do té poslední patří ti nejvÄ›tší chudáci. Jsou to buď
–         staří jedinci
–         nÄ›jakým způsobem postižení
–         nepatřící do původní rodiny.

Jak bylo Å™ečeno, potkani jsou inteligentní. Proto, v nÄ›kterých způsobech chování, tak trochu, pÅ™ipomínají človÄ›ka.

Dokáží své kolegy šikanovat.
–         PrávÄ› té poslední skupinÄ› je odpírána strava.
–         Dostávají funkci ochutnavačů neznámých jídel.
–         Pokud pÅ™ežijí, najedí se i ostatní.

Jestliže chcete mít potkana, jako domácího mazlíčka, vztah nemůže fungovat na úrovni rovnocenného přátelství. Někdo musí být vůdce. A je potřeba se rozhodnout, kdo to bude a pak to dát jasně najevo. Jinak budete, na další tři roky, poslušným domácím mazlíčkem.

Běhá nám po střeše krysa nebo potkan?
Ohodnoťte příspěvek