Víc než jen přítel člověka

O psech se říká, že je to nejlepší přítel člověka. Krásný citát na téma psa napsal slavný romantický básník George George Byron.
Všechny ctnosti lidské bez jeho nectností.“
Tento citát nechal vytesat na náhrobek svého psa. Jiný zajímavý citát neznámého autora zní:
pes s kamarádem
Koupit si psa představuje jediný způsob, jak získat lásku za peníze.“
Psi jsou velkými služebníky. Celá staletí je lidé užívají k lovu i k hlídání majetku. Pomáhá člověku v boji proti zločinu. Celá řada lidí si pořizuje psy prostě jen tak pro radost. Jejich poslání je ovšem mnohem rozsáhlejší.
 bílý pes

Když má zvíře vyšší poslání

·         Vodicí pes– každý ví, že psi se pořizují jako průvodce nevidomých. Na tuto těžkou práci se hodí zejména labradorský retriever, bílý švýcarský ovčák, německý ovčák nebo královský pudl (obří pudlí plemeno). Pes prochází poměrně náročným, dlouhodobým a v neposlední řadě i poměrně nákladný výcvikem, aby při své náročné práci obstál. Výcvikem vodících psů se zabývají odborníci ve speciálních organizacích.

·         Asistenční pes– určitě se mnozí z Vás setkali také s termínem asistenční pes. Asistenční pes je pes, který je vyškolený pro pomoc a asistenci lidí se zdravotním postižením. Podobně jako u vodicích i asistenční pes prochází náročným výcvikem.

·         Canisterapie– představuje v podstatě hned dva druhy terapie. Psychosociální a zároveň rehabilitační. Pes prochází speciálním výcvikem. Je vhodný pro léčbu lidí s psychickými poruchami nebo depresemi, nebo při terapii lidí se zdravotním postižením.
blondýna s dobrmanem
Canisterapii řadíme do širší skupiny zooterapií neboli animoterapií. Pro zajímavost mezi další animoterapeutické metody řadíme například hippoterapii (terapie za pomoci koně), felinoterapii (terapie za pomoci kočky). Ovšem k animoterapii se využívají i drobnější zvířata jako například hlodavci, rybičky nebo želvy.