Víc než jen přítel člověka

O psech se říká, že je to nejlepší přítel člověka. Krásný citát na téma psa napsal slavný romantický básník George George Byron.
VÅ¡echny ctnosti lidské bez jeho nectností.“
Tento citát nechal vytesat na náhrobek svého psa. Jiný zajímavý citát neznámého autora zní:
pes s kamarádem
Koupit si psa pÅ™edstavuje jediný způsob, jak získat lásku za peníze.“
Psi jsou velkými služebníky. Celá staletí je lidé užívají k lovu i k hlídání majetku. Pomáhá človÄ›ku v boji proti zločinu. Celá Å™ada lidí si poÅ™izuje psy prostÄ› jen tak pro radost. Jejich poslání je ovÅ¡em mnohem rozsáhlejší.
 bílý pes

Když má zvíře vyšší poslání

·         Vodicí pes– každý ví, že psi se poÅ™izují jako průvodce nevidomých. Na tuto těžkou práci se hodí zejména labradorský retriever, bílý Å¡výcarský ovčák, nÄ›mecký ovčák nebo královský pudl (obří pudlí plemeno). Pes prochází pomÄ›rnÄ› náročným, dlouhodobým a v neposlední Å™adÄ› i pomÄ›rnÄ› nákladný výcvikem, aby pÅ™i své náročné práci obstál. Výcvikem vodících psů se zabývají odborníci ve speciálních organizacích.

·         Asistenční pes– určitÄ› se mnozí z Vás setkali také s termínem asistenční pes. Asistenční pes je pes, který je vyÅ¡kolený pro pomoc a asistenci lidí se zdravotním postižením. PodobnÄ› jako u vodicích i asistenční pes prochází náročným výcvikem.

sex-336-5.gif

·         Canisterapie– pÅ™edstavuje v podstatÄ› hned dva druhy terapie. Psychosociální a zároveň rehabilitační. Pes prochází speciálním výcvikem. Je vhodný pro léčbu lidí s psychickými poruchami nebo depresemi, nebo pÅ™i terapii lidí se zdravotním postižením.
blondýna s dobrmanem
Canisterapii Å™adíme do Å¡irší skupiny zooterapií neboli animoterapií. Pro zajímavost mezi další animoterapeutické metody Å™adíme například hippoterapii (terapie za pomoci konÄ›), felinoterapii (terapie za pomoci kočky). OvÅ¡em k animoterapii se využívají i drobnÄ›jší zvířata jako například hlodavci, rybičky nebo želvy.

Víc než jen přítel člověka
Ohodnoťte příspěvek