Vzpomínky na Bulharské moře

Na jihu od Primorska, za přístavem, ústí Ďábelská řeka, a severně, za poloostrovem Maslen nos směrem na Burgas ústí zase řeka Ropotamo. Zde najdeme přírodní vodní rezervaci, která zde slouží již mnoho let. Hnízdí zde vzácní vodní ptáci, například kormoráni a rostou zde barevné lekníny.
vlny v moři
V okolí Primorska je pobÅ™eží poseto zbytkem velkých starobylých mÄ›st. Trosky mÄ›stských hradeb mÄ›sta Ranuli ohraničují plochu asi 30 hektarů.  Jedná se snad o jedno z nejvÄ›tších pevnostních mÄ›st v Bulharsku.  

V roce 2003 zde byly provádÄ›ny rozsáhlé archeologické vykopávky mÄ›sta Ranuli, které byly úspěšné. V oblasti 2-3 km od hradeb archeologové odhalili časem téměř nedotknuté pozůstatky svatynÄ› – observatoÅ™e. Byla vybudována z mohutných, z ÄÃ¡sti opracovaných kamenů, rozestavených do nepravidelného kruhu. Kamenná svatynÄ› pochází nejspíše pravdÄ›podobnÄ› ze 14. století pÅ™. n. l.

Primorsko je ráj pro českého turistu

Primorsko je oblíbenou přímoÅ™skou destinací nejen pro nejdelší písečné pláže na pobÅ™eží ÄŒerného moÅ™e, které se mohou táhnout až více než deset kilometrů, ale také pro pohostinnost místních obyvatel. V neposlední Å™adÄ› je tady i možnost domluvit se v ÄeÅ¡tinÄ›.

PůvodnÄ› bylo Primorsko pouze malá rybářská vesnička. Nyní je to turistické letovisko vÄ›tÅ¡iny českých turistů. A není se čemu divit. V Primorsku se nacházejí jedny z nejdelších a nejkrásnÄ›jších písčitých pláží bulharské riviéry. BÄ›lounký, jemný písek, čistá voda a pozvolný vstup do moÅ™e. To jsou jedny z nejvÄ›tších výhod dovolené v Primorsku.
plavba na kajaku
Na hraniční výběžek Primorska – mys Maslen Nos se můžete vypravit loďkou na piknik, jako zájezd pro turisty. Po hodinové plavbÄ› se ocitnete na muÅ¡ličkové pláži na okraji chránÄ›né krajinné oblasti. V cenÄ› pikniku je zahrnut obÄ›d a nápoj dle VaÅ¡eho výbÄ›ru. Je možnost koupání, opalování a Å¡norchlováni. Stačí si od kapitána zapůjčit Å¡norchl a masku a začít se potápÄ›t k vraku, který leží poblíž na dnÄ›.

Vzpomínky na Bulharské moře
Ohodnoťte příspěvek