Hobby jako vaše snová práce

ProjdÄ›te si v duchu vaÅ¡e koníčky a zamyslete se, zda se nÄ›jaký z nich prolíná s vaší pracovní náplní. Nalezli jste alespoň nÄ›jakou shodu?
 kytarista v přírodÄ›
Jen málo z nás má to Å¡tÄ›stí, že dÄ›lá za prací to, co ho skutečnÄ› naplňuje – jeho oblast zájmu, jeho koníček. Je to ale vážnÄ› Å¡tÄ›stí? Není to pouze tak, že jsme zatím z jakéhokoliv důvodu neÅ¡li svému Å¡tÄ›stí naproti? Nehledáme pouze výmluvy, proč nÄ›co nejde na místo toho, abychom hledali způsoby, jak toho docílit?
 

Každý může dělat, co ho baví

My si myslíme, že každý z nás může nÄ›jaký ze svých koníčků pojmout za svou budoucí profesi. SamozÅ™ejmÄ› pokud chce. NÄ›kteří z nás radÄ›ji striktnÄ› oddÄ›lují pracovní život od toho osobního. RadÄ›ji budou mít tzv. “padla” po své vykonané práci a následnÄ› se vÄ›novat svým zájmům.

Ale je mezi námi mnoho tÄ›ch, co si stěžují, jak je práce nebaví, nenaplňuje, nikam neposouvá a že by se mnohem radÄ›ji vÄ›novali něčemu jinému. Zde pak logicky pÅ™ichází otázka, proč se tomu tedy skutečnÄ› nevÄ›nují, kde je problém? Pojďme se na nÄ›které z výmluv podívat blíže.
 
1.      Nemám dost finančních prostÅ™edků na rozjetí svého nápadu.
2.      Nemám dostatek času, abych se tomu mohl vÄ›novat více.
3.      Je to jenom koníček. Nenajdu zájemce a poptávku na trhu.
4.      Nemám na to, nejsem dostatečnÄ› Å¡ikovný, nemám dostatek znalostí.
 
Výmluv, omluv, říkejte si tomu, jak se vám chce, bychom naÅ¡li mnohem více. Výše jmenované jsou jen úzkou podmnožinou. VÅ¡echny ale mají nÄ›co společného – máte strach a nedostatek sebevÄ›domí.
 zvednutý palec
Pokud opravdu chcete zmÄ›nit svou práci, dÄ›lat, co vás baví, například nÄ›který z vaÅ¡ich koníčků, pak si zatím jdÄ›te, věřte si, pÅ™edstavujte si, jak jste úspěšní. Ono vám to pak pÅ™ijde naproti – potkáte nové lidi, budete osloveni potenciálními zákazníky a odbÄ›rateli, podíváte se na kurzy, kde se nÄ›co pÅ™iučíte. Ale začít budete muset vy, žádné Å¡tÄ›stí z okolí to za vás neudÄ›lá.

Hobby jako vaše snová práce
4 (80%)1