Používate umělé sladidlo ASPARTAM?

Výrobky s aspartamem – umÄ›lá sladidla – jsou známá už víc jak 25 let. Jsou známá i pod druhými názvy NutraSwett nebo AminoSweet. Toto umÄ›lé sladidlo je používáno v mnoha potravinách, i když je dokázáno, že vážnÄ› poÅ¡kozuje zdraví. Ale komise EU pro bezpečnost potravin umÄ›lé sladidlo aspartman (E 951) schválila. Podle závÄ›rů této komise odhadovaná dávka 40mg/na 1kg váhy pro lidi nepÅ™edstavuje žádné nebezpečí. Proč? To je otázka… 
molekula sladidla
Je dobré mít o výrobcích jako je aspartam nÄ›jaké vÄ›domosti, aby se pak každý mohl svobodnÄ› rozhodnout, co bude kupovat, čím bude sladit– tento „sladký jed“ se může plnÄ› nahradit přírodním sladidlem – stévie, která se dá už běžnÄ› koupit, například v podobÄ› tabletek nebo v tekutém stavu. Můžete si stévii i sami vypÄ›stovat.
stevia na slazení
Nezávislé organizace, ve kterých jsou lékaÅ™ské kapacity, a jejich úlohou je OCHRANA SPOTŘEBITELÅ®, už dávno ve své osvÄ›tÄ› prohlaÅ¡ují, že sladidlo aspartam je zdraví Å¡kodlivé. V současné dobÄ› se hodnÄ› mluví o Americe v souvislostí s politikou. Ale nehovoří se, ani nepíše, například o tom, že spousta spotÅ™ebitelů v Americe odmítá kupovat výrobky, které obsahují aspartam.

A pocítil to i pokles prodeje v Americe. V ÄŒeské republice jsou lidé velmi málo informovaní. Výrobci, kteří tuto chemickou látku pÅ™idávají do svých výrobků, toho využívají. I český spotÅ™ebitel by se mÄ›l začít bránit. A proč to komise EU schválila – tak to má své důvody. I když americký úřad pro výživu a léčiva (FDA) obdržel víc jak 10 000 stížností od spotÅ™ebitelů, které mají kvůli tomuto sladidlu vážné komplikace, na stížnosti tohoto sladidla bohužel nereagovali. Je to vÅ¡e o penÄ›zích, ne o zdraví lidí.

Z jakých toxických chemikálií se aspartam skládá:
Ø  Aminokyselina FENYLALANIN
Ø  Kyselina ASPARTAMOVÁ
Ø  METANOL  – známý pod názvem METYLALKOHOL

Velmi stručnÄ›: například konzumace sodovky s aspartamem způsobuje prudké vniknutí aminokyselin (fenylalanin a kyselina aspartamová) do krevního Å™ečiÅ¡tÄ›, pÅ™ičemž tak dochází ke zvýšení jejich hladiny, což v případÄ› pÅ™irozených aminokyselin se nemůže stát, ty vznikají Å¡tÄ›pením proteinů potravin. A tento důvod – rychlý vzestup hladiny aminokyselin – ten může způsobovat potíže.

Jakmile je molekula aspartamu v tÄ›le, metanol (metylalkohol) se pÅ™emÄ›ní na formaldehyd a následnÄ› na kyselinu mravenčí (mravenčí jed). Fenylalanin a kyselina aspartamová jsou bez doprovodu ostatních aminokyselin v proteinech (bílkovinách) toxické – chovají se jako neurotoxiny a proto mohou projít bez zábran až do mozku a tak napadat mozkové neurony.
Kdo nemá používat aspartam:
Ø  Lidé trpící FENYLKETONURIÍ (PKU) – je to vrozená porucha metabolismu. Konzumací aspartamu může mít za následek poÅ¡kození mozku. U lidí s nedostatkem železa, diabetici a s nemocnými ledvinami může dojít i k otravÄ›.

Ø  TÄ›hotné ženy – u nich aspartam (v nÄ›jaké nedefinovatelné dávce) má neodvolatelnÄ› nepříznivé účinky na vývoj dÄ›tského nebo fetálního mozku, to znamená, když nezralé mozkové buňky v lidském plodu jsou citlivé na alkohol. Placenta koncentruje FENYLALANIN a to způsobuje mentální retardaci (svÄ›dectví podal v roce 1987 univerzitní Prof. Pediatrie a genetiky, Dr. Luis Elsas).
 
Výrobci vědí, že delším vařením a vyššími teplotami se snižuje sladivost aspartamu, že se při vysokých teplotách přemění na formaldehyd, který je karcinogenní. Proto ho doporučují přidávat až do hotových jídel.
Malý výčet zdokumentovaných symptomů, ve zprávě americké FDA, za kterými je Aspartam :

Bolest hlavy, otupÄ›lost, závraÅ¥, únava, buÅ¡ení srdce, popudlivost, úzkost, ztráta pamÄ›ti, uÅ¡ní Å¡elest, bolest kloubů, deprese, ztráta chuti, nespavost, závislost….

Používate umělé sladidlo ASPARTAM?
Ohodnoťte příspěvek