Typy střechy

Ať už vybíráte tvar střechy nebo rovnou střešní krytinu, nesmíte zapomenout na vhodnou hydroizolaci. Jaké typy střech máme k dispozici? A jaké jsou možnosti střešních krytin? To se dozvíte v tomto článku.

Šikmá střecha

Většinou mají šikmé střechy spád pětačtyřiceti stupňů, co ž je tradiční zešikmení střechy pro naše podmínky. Takto strmé střechy však nesou i jistá rizika, na které se musíte připravit a přizpůsobit jim i střešní krytinu. Nemůžete se řídit pouze podle preference nebo finančních možností.

Výhody šikmé střechy
–          Dlouhá životnost
–          Bezúdržbová střecha

Nevýhody šikmé střechy
–          Vyšší náklady na pořízení
–          Náročnější časově i stavebně
–          Nebezpečí vzniku požáru (krov je ze dřeva)
–          Pracnější

Typy šikmých střech
1.       Pultová: jedna střešní plocha má sklon menší než deset stupňů, druhý má spád větší než deset stupňů.
2.       Sedlová: klasicky je sestavena ze dvou ploch, které mají stejný sklon, a to od dvaceti do pětačtyřiceti stupňů.
3.       Valbová střecha: slouží obdélníkovému půdorysu stavby a je sestavena ze dvou krátkých a dvou dlouhých ploch, které se potkávají na hřebeni střechy.
4.       Stanová střecha: slouží pro čtvercový půdorys domu a je složená ze čtyř stejných částí, které se potkávají na hřebeni v jediném bodě uprostřed.

Plochá střecha

Plochou střechou se rozumí spíš od nuly do deseti stupňů. Plochá střecha může vyznít složitě kvůli vrstvám, které musí obsahovat, ale nakonec to není až tak náročné. Střídají se materiály a vrstvy, které musejí mít základní charakteristiku izolační.

Výhody ploché střechy
–          Finančně méně náročná
–          Minimální plocha, tedy méně materiálu
–          Požární odolnost
–          Mnoho využití – může sloužit jako terasa, parkoviště, hřiště, náhrada za zahradu

Nevýhody ploché střechy
–          Kratší životnost než šikmé střechy
–          Požaduje vyšší náklady na údržbu
–          Je složitá na začleňování do historické zástavby
–          Máme omezený výběr střešní krytiny
–          Hůře se zde odhalují chyby a poškození
–          Je nutná složitá projektová příprava