Když hledáme pravdu v online právu

Každý z nás, hlavnÄ› pÅ™ed kterýmikoliv volbami, narazí na velké kvantum nejrůznÄ›jších hoaxů a informací, které zkrátka zavánÄ›jí. NejčastÄ›ji je tam spousta vykÅ™ičníků, velké texty, Å¡okující informace, kterým by nikdo nikdy neuvěřil a neskutečná zjiÅ¡tÄ›ní. Celé je to podpoÅ™ené nÄ›jakým pÄ›kným fotem, nejčastÄ›ji krásnÄ› upraveným lehkou prací ve photoshopu. Dezinformace se mohou týkat vÅ¡eho, nejčastÄ›ji se vÅ¡ak napadá hlavnÄ› oblast práva a politiky, protože tam se spoléhá na to, že si to lidi prostÄ› nenajdou – a pÅ™itom je to tak lehké.
 lobbování a vydírání

Zákony od lidí pro lidi

Pokud si nevíte rady, nÄ›kdo vám tvrdí, že nÄ›co je tak a nÄ›co zase takhle, proč se prostÄ› nezajdete zeptat vaÅ¡eho internetového prohlížeče? Stačí napsat zákon, nebo pasáž anebo tÅ™eba právÄ› „zmiňovaný“ paragraf, který má údajnÄ› podkládat danou zprávu a najdÄ›te si jej hned na nÄ›kolika právních internetových stránkách, které poskytují úplné a aktualizované znÄ›ní zákona pro vÅ¡echny. A jestli si myslíte, že byste tomu nerozumÄ›li, to jste na velkém omylu. Nový občanský zákoník, pÅ™ijatý 2014, už není takový nesrozumitelný, jak si jej možná pÅ™edstavujete.
 

Politika, to je věda

Jakmile je na Å™adÄ› politika, lidé si jsou schopni říkat klidnÄ› i lži do očí, jenom aby se nemuseli omlouvat nebo uznat chybu. RadÄ›ji budou plodit jeden hoax za druhým, jenom, aby se co nejvíce utvrdily ve své vlastní pravdÄ›. Ale pÅ™itom není nic lehčího než si informace najít, využijte tÅ™eba nÄ›který z webů, které ověřují výroky politiků. Nejedná se o žádné „vládní“ weby, ale o skutečnÄ› nadÅ¡ence, kteří chtÄ›jí zabránit šíření tÄ›chto dezinformací, dÄ›lají to ve volném čase a baví je to (pozoruhodnÄ›), a tak si často nemusíte ani nic hledat. VÅ¡echno je pro vás už pÅ™ipravené.
 noviny pod lupou
Ne vÅ¡echno na internetu je pravda, ale taky to, co se vydává za pravdu, nemusí být taky pravda. SamozÅ™ejmÄ›, je to kolotoč a kdo se v tom má vyznat? Stačí si prostÄ› jenom ověřit zdroj, podívat se, kdo zprávu napsal a kdo jí šíří, co je to za web. A budete mít hned jasno.

Když hledáme pravdu v online právu
Ohodnoťte příspěvek