MedvÄ›d v ÄŒechách

Říká se, že medvÄ›d hnÄ›dý je jediný zástupce své čeledi, který se kdy vyskytoval nebo vyskytuje v ÄŒeské republice. SpolečnÄ› s medvÄ›dem ledním tvoří nejvÄ›tší druh suchozemského zvířete. Najdete jej nejvíce v EvropÄ›, Asii či Americe. Tento savec může mít až 800 kg, až 126 cm a dožívá se nejčastÄ›ji 20 – 30 let. Má velmi dlouhé drápy…

Běhá nám po střeše krysa nebo potkan?

Máte doma potkana? Pokud byste tuto otázku položili, dejme tomu, pÅ™ed sto lety, možná by Vás dotazovaný inzultoval. Byla by to vlastnÄ› otázka na čistotu v jeho domácnosti. Dnes už se nikdo nepozastavuje nad tím, že i potkan může být domácím mazlíčkem. ·        Potkana blíže seznámilo s ÄlovÄ›kem laboratorní prostÅ™edí. ·        Zjistilo se, že je to zvířátko…

Víc než jen přítel člověka

O psech se říká, že je to nejlepší přítel človÄ›ka. Krásný citát na téma psa napsal slavný romantický básník George George Byron. „VÅ¡echny ctnosti lidské bez jeho nectností.“ Tento citát nechal vytesat na náhrobek svého psa. Jiný zajímavý citát neznámého autora zní: „Koupit si psa pÅ™edstavuje jediný způsob, jak získat lásku za peníze.“ Psi jsou…

Psí sporty

Mít psa, to není jen radost, ale také starost. A teď nemáme na mysli jen péči o komfort v podobÄ› kvalitní výživy i zdravotní péče. Každý, kdo má psa ví moc dobÅ™e, jak důležité je psa zamÄ›stnat. Jsou plemena, která jsou trochu lenivÄ›jší, ale to je spíše výjimka. VÄ›tÅ¡ina psů potÅ™ebuje množství aktivit, nÄ›která jeÅ¡tÄ› o…

I láska má své meze

Mít domácího mazlíčka pÅ™edstavuje celou Å™adu starostí. Jsou lidé, kteří dokážou lásku ke zvířatům vehnat ad absurdum. Říká se, že pes je přítel človÄ›ka a přátelství je zralý vztah, který vyžaduje oboustrannou úctu a partnerství.NicménÄ› jsou lidé, kteří ve vztazích hodnÄ› pokulhávají a i proto si poÅ™izují domácí zvířata. NÄ›kdy to může být svým způsobem…