Ženy podnikatelky plánující přírůstky do rodiny – zpozorněte!

Podnikatelé, kteří podnikají jako osoby samostatně výdělečně činné a mají tento způsob obživy nastavený jako hlavní činnost, zpravidla neplatí dobrovolné zálohy na nemocenské pojištění. A to z jednoho prostého důvodu. Tvrdí, že práci za ně nikdo neudělá, pracovat musejí i když jsou nemocní a zálohy na nemocenské pojištění jsou pro ně proto nepřiměřeným výdajem. Ovšem jen do té doby, než je zapotřebí pojištěných dob.

mimčo v kočárku

Oč tu jde? Uvedu příklad. Mladí manželé podnikají, mají svou živnost zavedenou jako hlavní podnikání, platí tzv. „povinné zálohy“. Ale zálohy na nemocenské pojištění neplatí, protože jim platby tohoto pojistného přijdou zbytečné.

Manželé si naplánovali narození 2 děti v blízkém časovém horizontu. Maminka podnikatelka porodila a požádala na úřadu práce o rodičovský příspěvek s tím, že dávku chce vybrat během jednoho roku, a to proto, že s manželem plánují brzy další těhotenství. Jaké bylo její překvapení, když jí úřednice sdělila, že její maximální možná měsíční výše rodičovského příspěvku může být jen 7.600, – Kč, protože jí nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřskou). To znamená, že by pobírání rodičovského příspěvku tak, aby ho vyčerpala celý (220.000 Kč) trvalo více než 2 roky.

Bohužel maminka, pokud chtějí druhé děťátko v brzké době, nevyčerpá celý rodičovský příspěvek v částce 220.000, – Kč a není žádná jiná cesta, jak by se k této částce dostala. Jedinou možností by bylo doložit denní vyměřovací základ otce dítěte a pokud by byl vyšší, mohla by matka zvolit vyšší měsíční částku rodičovského příspěvku a tím i celý rodičovský příspěvek vyčerpat dříve.

Ale jak bylo řečeno na začátku – manželé podnikatelé ani jeden neplatili zálohy na nemocenské pojištění, tudíž nelze čerpat rodičovský příspěvek z pojištění otce, protože ani otci nevznikl nárok na „mateřskou“.

Navíc maminka přijde i o plánované zvýšení rodičovského příspěvku od 1. 1. 2010, a to v částce 80.000, – Kč.
mašle na břiše

Proto, maminky podnikatelky, které plánujete narození vašich dětí krátce po sobě, informujte se včas na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení o době vaší účasti na pojištění. OSVČ – aby jí vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou), musí splňovat účast na pojištění minimálně 270 dní v průběhu dvou let před nástupem na mateřskou, a z toho alespoň 180 dní v posledním roce.

Zvažte, zda se vám „vyplatí“ si účast na pojištění platit či nikoliv.  Pokud vám nárok na mateřskou vznikne a budete mít vyšší vyměřovací základ, který vám ke dni narození dítěte potvrdí příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, budete si moci zvolit zkrácenou dobu čerpání rodičovského příspěvku. A možná na vás čeká už celých 300.000, – Kč!